Problém zvaný rétorika

Jste dobří rétoři? Vadí vám to, jste nervózní, nebo je to pro vás lehké jak facka?

Rétorika je obor, který je v dnešní společnosti velmi požadovaná, a musíte v ní být dobří. Jenže pro mnoho lidí je problém se před patnácti lidmi, kdy máte za sebou jen PowerPointovou prezentaci, jen představit, natož odříkat 3 minutovou prezentaci 

Ale proč je to takový problém? Proč z toho máme takový strach? Je to v podstatě jen mluvení. Mluvení před publikem. A všichni na vás zírají a dělají si o vás obrázek. A tak z toho člověk znervózní ještě víc, i když v podstatě o nic nejde.

Jenže v průběhu vašeho projevu publikum dává pozor na několik věcí: Nečte to náhodou? Působí sebevědomě, usmívá se? Dělá gesta, mění hlas, nebo to jen odříkává jako básničku? A je jich víc. Pokud vám to nejde a jenom to čtete, publikum brzy začnete nudit a odejdou.

A právě ta pozornost může být tím, z čeho mají někteří strach.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s